Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Możesz mieć wysokie obcasy, garsonkę oraz groźną minę i być poważna jak koniec świata, a dla mnie i tak zostaniesz małą dziewczynką, którą trzeba ochronić przed burzą.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialoveistrue loveistrue
0444 4f4f
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viaawakened awakened
9946 77b0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaoutoflove outoflove
9089 ba4a 500
Reposted fromdeadcool deadcool viaaynis aynis
2391 95a6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viadontforgot dontforgot
3089 00d0 500
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viadontforgot dontforgot
5633 7b0b 500
Reposted fromtfu tfu viadontforgot dontforgot
3593 a676
Reposted fromoutline outline viadontforgot dontforgot
2082 eb50
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadontforgot dontforgot
1228 0d8b 500
Reposted fromtfu tfu viadontforgot dontforgot
Nie wiem dlaczego ludzie mówią, że cuda się nie zdarzają, przecież ty mi się zdarzyłaś
— Piotr Adamczyk, 'Dom tęsknot'
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viasziiiz sziiiz
Prawdziwa dama pije, pali i przeklina. I naturalnie ogląda się za mężczyznami
— B.Tyszkiewicz
Reposted frompassionative passionative viasziiiz sziiiz
1243 c758
Reposted fromonakochago onakochago viaawakened awakened
- A teraz - szepnął jej do ucha - idź do łóżka, albo sam cię tam zaciągnę.
— C. J. Daugherty "Wybrani"
Reposted fromspokodama spokodama viaawakened awakened
Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy tacy jak dawniej, ale nie zamierzam przestać próbować. Jesteś dla mnie jedyna(...) Jesteś jedyną osobą, o jaką kiedykolwiek chciałem walczyć.
— Kiera Cass – Rywalki. Książę i gwardzista
Reposted fromnyaako nyaako viaawakened awakened
Wciąż drży mi serce, kiedy o Tobie myślę.
Reposted fromawakened awakened viaawakened awakened
jeśli kiedykolwiek miałeś kogoś tak bliskiego
dobrze wiesz o czym myśli się jadąc autobusem
po co śpiewa się Te piosenki
i co wymyśla się, leżąc w łóżku, tuż przed snem. ' 
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl