Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6808 4404
Reposted fromMatalisman Matalisman viaohhh ohhh
5433 d27c

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viaohhh ohhh
Reposted fromcouples couples viaohhh ohhh
1904 0d91 500
Reposted fromsarazation sarazation viaohhh ohhh
6278 29f7 500
Gdy myślisz, że "każualowy" to najgorsze co można stworzyć.
Reposted frompankamien pankamien viaohhh ohhh
Prawda jest taka, że ktoś, kto nie przeżył zdrady, nie ma pojęcia o tym, jak bardzo upokarzające jest to doświadczenie. I nie chodzi wyłącznie o życie, które płynie inaczej od momentu, w którym się o niej dowiadujesz, ale o to poprzednie, które zaczynasz kwestionować. Ile to trwało? Naprawdę pół roku czy może dłużej? Czy zaczął rano podskakiwać z jej powodu? (...) Zaczynasz się zastanawiać nad swoim udziałem, bo przecież, tłumaczysz sobie, zdrada nie bierze się z próżni, tylko z braku, a to dwa zupełnie inne rodzaju niczego. Czy go zaniedbywałam? Czy byłam nudna w łóżku? Co też może mieć ona, czego nie mam ja?
— Małgorzata Hayles - "Tymczasowa"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
9522 6f85
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaaynis aynis
0946 7ae6 500
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaohhh ohhh
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viaohhh ohhh
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx viawiks wiks
3221 f84e
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viawiks wiks
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiks wiks
0051 35fb 500
Reposted fromprecious precious viawiks wiks
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viaaynis aynis
7812 f21a 500
Reposted fromznikajac znikajac viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl